Respon Kumpulan Masyarakat Madani kepada Perdana Menteri berkenaan Rancangan Malaysia ke-12.

Anne Lasimbang dari PACOS Trust telah puluhan tahun dalam penglibatan masyarakat akar umbi dan
pelaksanaan pelbagai projek di seluruh Sabah, Borneo, juga Malaysia dan rantau ini menyatakan bahawa “Organisasi Masyarakat Madani mempunyai akses, mobiliti dan hubungan yang dapat menjadi asas dan memungkinkan pembangunan yang sebenar, berdaya tahan, dan inklusif. “

Sila Baca Laporan penuh dibawah.

Advertisement