HARI WANITA LUAR BANDAR SEDUNIA

Hari Wanita Luar Bandar Sedunia pada 15 Oktober 2020 secara alam maya menerusi Facebook Live Pacos Trust.

Antara objektif adalah:-

  1. Mengongsikan pembelajaran dan pengalaman kepimpinan wanita orang asal dari pelbagai latar belakang
  2. Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran mengenai sumbangan wanita orang asal dalam pembangunan mapan, keselamatan makanan, pemegang pengetahuan, pendidikan, kesihatan, penjagaan tanah dan sesuatu perkumpulan

Tajuk webinar untuk Hari Wanita Luar Bandar Sedunia adalah mengenai Wanita dan Kepimpinan dengan bertemakan kreativiti wanita dalam kehidupan di luar bandar. Antara ahli panel yang terlibat ialah:-

  1. Pn. Noridah Samad berkongsi mengenai Perjuangan Belia Dan Alam Sekitar
  2. Pn. Diana Sipail berkongsi mengenai Perjuangan Wanita Dalam Menentang Pembangunan Yang Tidak Mapan
  3. Cik Maslah Rompado berkongsi mengenai Perjuangan Wanita Dalam Mendapatkan Tuntutan Tanah/Wilayah Tanah Adat
  4. Pn. Kamsi Ahmad berkongsi mengenai Pengalaman Dalam Sektor Ekonomi
  5. Pn. Josphen Joannes berkongsi mengenai Pengalaman Sektor Pendidikan
  6. Pn. Rufina Isbol berkongsi mengenai Pengalaman Dalam Keganasan Terhadap Wanita
  7. Prof. Dr. Helen Lasimbang berkongsi mengenai Kesihatan Wanita
  8. YB Jannie Lasimbang berkongsi mengenai Kepimpinan Wanita Dalam Politik