Latihan Pertanian Mesra Alam

WhatsApp Image 2020-02-02 at 15.25.06 (5)Pada 29 – 31 Januari 2020 telah berlangsungnya Latihan Pertanian Mesra Alam di Lomunu Courage Farm di bawah anjuran bersama PACOS Trust dan UNDP. Antara objektif latihan ini dijalankan adalah:-

  • Peserta dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang pertanian mesra alam
  • Peserta dapat membuat pelan perniagaan dan matlamat kumpulan sosio ekonomi masing-masing
  • Peserta berpeluang untuk menjual produk dan membina jaringan dengan orang luar

Sebanyak 7 sesi telah dijalankan sepanjang 3 hari. Anataranya ialah:-

  • Sesi 1: Pengenalan Pertanian Mesra Alam
  • Sesi 2: Mengenalpasti social enterprise yang sesuai di kampung dalam bidang pertanian mesra alam
  • Sesi 3: Membuat carta organisasi dan matlamat kumpulan
  • Sesi 4: Pertanian Pintar
  • Sesi 5: Pengenalan Business Model Canvas (BMC) dan Pelan perniagaan
  • Sesi 6: Pembuatan baja natural (EMAS, N.P.K, Penghalau Serangga)
  • Sesi 7: Membuat rancangan tindakan perniagaan di peringkat komuniti

Penutupan bagi latihan ini adalah peserta dikehendaki menandatangani komitmen perjanjian yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Tahniah dan syabas kepada semua peserta dan staff yang telah terlibat bagi menjayakan program ini.

Advertisement