Regional Workshop on Community Based Monitoring and Information System

Program Regional Workshop on Community Based Monitoring and Information System telah berlangsung di Chiang Mai, Thailand pada 6 – 9 June 2019. Wakil dari Malaysia iaitu Puan Anne Lasimbang dan Nasiri Saibah (PACOS Trust) bersama Marusin Paliton wakil komuniti Kampung Alutok. Selain mereka, terdapat juga peserta dari Filipina, Thailand, Taiwan, Myanmar, Vietnam dan India.
Dalam program ini, PACOS Trust telah berkongsi pengalaman bersama komuniti dalam penulisan Protokol Komuniti. Peserta juga akan belajar mengenai alat-alat CBMIS yan merupakan suatu kaedah dan teknologi yang digunakan oleh orang asal.