Bengkel Matlamat Pembangunan Mapan (Sustainable Development Goals)

Bengkel Negara mengenai ‘Matlamat Pembangunan Mapan’, Sustainable Development Goals (SDGs) di Malaysia telah diadakan pada 11 – 13 April 2017 di Kg. Kipouvo Penampang, Sabah. Bengkel ini mengumpulkan sekitar 60 wakil masyarakat Orang Asal di seluruh negara untuk membincangkan  Agenda Pembangunan Mampan 2030 termasuk pelaksanaan nasional dan masyarakat Orang Asal dalam negara. Bengkel ini disimpulkan dengan dialog setengah hari bersama Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) dan Perikatan CSO-SDGs, antara yang lain. – Sumber gambar : Unit Media PACOS

Gambar peserta-peserta bengkel Sustainable Development Goals (SDG)

Advertisement